Free Trial

Language switcher

–Hidden comment

Use attributes in format region_from and region_to= to change the languages showing in language switcher.
Available regions are:
europe_from europe_to
asia_from asia_to
mideast_from mideast_to
america_from america_to

Example:
europe_from=0 europe_to=22 will put all languages (ordered in language switcher settings) from 1 to 21 to Europe region:
asia_from=22 asia_to=25 will put all languages from 23 to 24 (so only 2) into Asia region.

Numerotunnistuspalvelu

Mikä on numerotunnistuspalvelu?   

Numerotunnistuspalvelu (tunnetaan myös nimellä DNIS) on yrityksille myytävä televiestintäpalvelu, jonka avulla yritykset voivat määrittää, minkä numeron asiakas valitsi tavoittaakseen heidät. DNIS-palvelun mahdollistamiseksi puhelinyhtiö lähettää DNIS-numeron vastaanottavalle puhelinverkolle ennen puhelun yhdistämistä. DNIS-numeroa, joka on tyypillisesti 4-10 numeron sarja, käytetään sitten saapuvien asiakaspuhelujen tehokkaaseen reitittämiseen yrityksen tarjoaman tehokkaan puhelinpalvelun saavuttamiseksi.

DNIS-tietoja käytetään harvoin yksinään. Yhdessä muiden puhelutunnistusominaisuuksien kanssa valittujen numerotunnistuspalvelua käytetään laajalti yrityksissä, joilla on erillisiä numeroita eri toimipaikoille tai erilaisille tuoteryhmille. Kun sitä käytetään maksuttomien numeroiden kanssa, yrityksen puhelinjärjestelmä vastaanottaa saapuvan asiakaspuhelun ja ohjaa sen sopivalle osastolle tai tiettyyn IVR (Interaktiivinen puhevaste) -valikkoon DNIS-tietojen perusteella. Tämä on erityisen hyödyllistä puhelinkeskuksissa, joissa saapuvien puhelujen määrä on yleensä suuri.

Miten numerotunnistuspalvelu toimii?

Teknisesti sanottuna numerotunnistuspalvelu toimii lähettämällä DTMF (äänitaajuusvalinta) -numerot prosessointiyksikköön. Erityinen mekanismi purkaa “signaalit” ja joko näyttää ne tai antaa ne vastaanottavan pään puhelunkäsittelysovelluksen käyttöön. ACD (automaattinen puhelujen jakelu) on monikanavaisen reitityksen ydin, jossa käytetään numerotunnistuspalvelua ensisijaisena puhelujen reititysmekanismina. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun asiakkaat soittavat organisaation puhelinkeskukseen käyttäen jotakin puhelinnumeroa, puhelinkeskusohjelmisto voi käyttää DNIS-reititystä ohjatakseen nämä saapuvat puhelut oikeille osastoille, agenteille tai aloittaakseen erilaisia IVR-valikkoja.

Built-in call center with awesome features

Sign up for a 14-day free trial and discover all that LiveAgent has to offer.

Let's go

Kaiken kaikkiaan DNIS varmistaa tehokkaan prosessin asiakkaiden kanssa käytävää puhelinviestintää varten ja auttaa organisaatioita tarjoamaan poikkeuksellisia asiakaskokemuksia. Sen lisäksi, että se ohjaa saapuvat asiakaspuhelut oikealle vastaanottajalle, se voi myös käynnistää soittajille sopivia viestejä räätälöidyissä IVR-valikoissa soittajan valitseman kohdenumeron perusteella. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä siitä, miten DNIS-järjestelmää käytetään puhelinkeskuksissa.

  • Useiden tuotelinjojen tukeminen

Puhelinkeskus voi tarjota maksuttomia numeroita kullekin tukemalleen tuoteryhmälle. DNIS auttaa erottamaan nämä linjat toisistaan ja toistamaan asianmukaiset IVR-valikot tai ohjaamaan saapuvat puhelut agenttiryhmille, joilla on vastaavat taidot.

  • Monikielinen asiakastuki

Puhelinkeskus, joka palvelee useita maantieteellisiä sijainteja, voi tarjota eri maksuttomia numeroita kullekin tuetulle kielelle. DNIS-tietoja käytetään asiakkaiden puheluiden ohjaamiseen kielivaatimusten perusteella sopiville agenteille.

  • Usean asiakkaan tukeminen yhdellä agentilla

Jos yhdelle puhelinpalveluagentille annetaan tehtäväksi hoitaa useita asiakastilejä tai useita tuoteryhmiä yhdestä tilistä, DNIS-järjestelmää voidaan käyttää puhelun käyttötarkoituksen luokitteluun ja auttaa agenttia tarjoamaan tehokasta tukea.

  • Puhelinkeskuksen mittareiden parantaminen

DNIS auttaa parantamaan joitakin kriittisimpiä puhelinkeskuksen mittareita, kuten ensimmäisen puhelun ratkaisuprosenttia, agentin suorituskykyä ja asiakastyytyväisyyspisteitä tarkan puhelujen reitityksen avulla.

  • Virtaviivaistettu puhelinkeskustoiminta  

DNIS on avainasemassa puhelinkeskustoimintojen tehostamisessa. Esimerkiksi DNIS-tietojen perusteella puhelinkeskuspalvelin voi päättää, onko saapuva puhelu asetettava jonoon ja yhdistettävä sopivalle agentille tai agenttiryhmälle vai ohjattava tiettyyn IVR-itsepalveluvalikkoon.

Mitä eroa on numerotunnistuspalvelun (DNIS) ja automaattisen numerotunnistuksen (ANI) välillä? 

ANI (Automaattinen numerotunnistus) on televiestintäominaisuus, joka ilmoittaa puhelun vastaanottajalle soittajan alkuperäisen numeron. Jotta puhelinoperaattoreiden ei tarvitsisi pyytää manuaalisesti soittajan numeroa maksullisen puhelun yhteydessä, AT&T loi ANI:n sisäistä kaukopuhelulaskutusta varten.

Numerotunnistuspalvelu (DNIS) ja automaattinen numerotunnistus (ANI) ovat molemmat televerkon ominaisuuksia, joiden tarkoituksena on antaa puhelun vastaanottajalle lisätietoja saapuvasta yhteydestä. 

DNIS tunnistaa soittajan valitseman numeron, kun taas ANI näyttää yhteyden muodostavan puhelinnumeron. Näin ollen DNIS ja ANI eroavat toisistaan siinä, ilmoittavatko ne vastaanottajalle alkuperäisen valitun määränpään numeron vai lähdepuhelinnumeron.

Call and respond

Gain complete control over the flow of the outbound and inbound calls with LiveAgent's call center software.

Try it today

FAQ

Mikä on numerotunnistuspalvelu?

Numerotunnistus (DNIS) on teleoperaattoreiden tarjoama palvelu, joka auttaa puhelun vastaanottajaa tunnistamaan numeron, jonka soittaja valitsi. DNIS-palvelujen kohderyhmänä ovat puhelupalvelukeskukset, joissa saapuvien puhelujen määrä on suuri ja joihin tulee useita linjoja. DNIS tukee puhelinkeskusten ohjelmistoja tehokkaissa puheluiden reititys- ja puhelujen käsittelyprosesseissa. Se määrittää myös, mikä IVR-valikko on käynnistettävä soittajan valitseman numeron perusteella.

Miten numerotunnistuspalvelu toimii?

DNIS toimii lähettämällä äänitaajuusvalinnan numerot (tyypillisesti 4-10 numeroa), jotka soittaja valitsi asiakkaan puhelinjärjestelmään puhelun muodostamisen aikana. Näitä tietoja käytetään sitten tehokkaaseen saapuvan puhelun reititykseen ja niiden avulla puhelun soittaja voidaan ohjata oikealle agentille tai agenttiryhmälle. Esimerkiksi puhelupalvelu keskus voi tarjota useita maksuttomia numeroita eri tuoteryhmiä tai monikielistä asiakastukea varten. DNIS varmistaa, että soittajat ohjataan heidän tarpeitaan parhaiten vastaaville agenteille.

Mitä eroa on numerotunnistuspalvelulla ja soittajan tunnistuksella?

Numerotunnistuspalvelu (DNIS) ja soittajan tunnistus - joka on jokseenkin samanlainen kuin automaattinen numerotunnistus (ANI) - on tarkoitettu tarjoamaan puhelun vastaanottajalle todellinen puhelinnumero, josta saapuva puhelu on peräisin, kun puhelua muodostetaan. DNIS on kuitenkin suunniteltu antamaan puhelun vastaanottajalle alkuperäinen kohdenumero. Samalla Soittajan tunnistus antaa alkuperäisen soittajan numeron (sekä soittajan nimen, jos se on saatavilla.)

Back to Glossary Create account for FREE

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.